Geschiedenis

Episode 1: Het Scheppingsverhaal

“Huh, heeft Chiro Ludiek niet altijd al bestaan?” Toegegeven, voor de jongsten lijkt het zeker zo. Vele generaties voor hen hebben immers al kunnen genieten van al het prachtige dat de Landegemse chiro te bieden heeft, maar jawel, ook onze eigenste Chiro Ludiek is ooit ‘geboren’. Aanschouw het scheppingsverhaal!

We gaan meteen een goeie 45 jaar terug in de tijd, namelijk tot het najaar van 1971. Na enkele strubbelingen besluit de jonge Patrick Cornelis om de Chiro van Merendree te verlaten. Al snel kreeg hij het idee om ook Landegem te voorzien van een Chiroafdeling. De achttienjarige Patrick, voorlopig nog moederziel alleen met zijn idee, besloot zijn plannen eens voor te leggen aan pastoor Jozef Van Gansbeke. Na een vruchtbaar gesprek verliet hij de pastorij met twee namen op zak. Het waren de namen van Jos Haeck en Marc Claeys, twee andere kerels uit de parochie die ongetwijfeld bereid zouden zijn om mee te werken, aldus de pastoor. Niets was minder waar! De drie jonge snaken lieten er geen gras over groeien en belegden meteen een eerste vergadering in de Stationsstraat nr. 134 alwaar concrete plannen werden gesmeed. Alles bleek al snel in kannen en kruiken en niets belette nog de start van ‘Chiro Sint-Margaretha’. De goedhartige pastoor stelde een zaaltje ter beschikking rechts van de pastorij en spelen kon op de speelplaats van de Jongensschool (de huidige Gemeenteschool). In oktober ’71 ging dan ook de eerste zondag vol sport en spel van start en jawel, het bleek een schot in de roos! Maar liefst 47 jongens kwamen opdagen, verspreid over drie afdelingen. Jos nam de Speelclub voor zijn rekening, Marc de Burgknapen (nu Rakwi’s) en Patrick de Knapen (nu Tito’s). Patrick nam ook het hoofdleiderschap op zich. Het ledenaantal steeg gestaag en Hendrik Van Rijsselberghe en Eric Cornelis (broer van Patrick) schoten gelukkig al snel ter hulp. Het was dus een vijfkoppige leidingsploeg die al tijdens de eerste zomer op kamp vertrok naar De Klinge. Triestig, maar helaas waar: van deze vijf mannen van het eerste uur zijn er al drie veel te vroeg komen te gaan. Hulde aan wijlen Patrick Cornelis, Eric Cornelis en Hendrik Van Rijsselberge!

We spoelen door naar 1972. De werking draaide ondertussen op volle toeren en jongens zoals Luc Verbeke, Johan Cocquyt en Rudy Muys werden als verse krachten aan de leidingsploeg toegevoegd. Ondertussen groeide ook een nieuwe gewoonte: de zondagse activiteiten werden steevast afgesloten met een frietje in de frituur van de Pynaerts op Landegem-dorp. Via de frituurlucht sloeg de chiromicrobe al snel over op de Landegemse meisjes. Zo begon het, mede op aandringen van pastoor Van Gansbeke, te kriebelen bij Marie-Christine Coen, Monique Muys en Mia Pynaert om ook iets op poten te zetten. Een annonce werd verspreid in het parochieblad en inschrijvingen werden georganiseerd in de toenmalige meisjesschool (huidige kleuterschool ‘De Berenboot’). De opkomst was overweldigend en Chiro Nele werd geboren (‘Nele’ als vriendin van het folkloristische personage Tijl Uilenspiegel). Een honderdtal meisjes toonden zich enthousiast en wilden maar al te graag inschrijven. Gelukkig dienden zich meteen ook enkele ‘ouderen’ aan en zo kwam uiteindelijk een leidingsploeg tot stand om al dat jonge geweld elke week opnieuw te voorzien van een leuke zondagnamiddag. De dapperen waren naast Mia, Monique en Marie-Christine ook Martine Deolet, Claudine Coen, Nadine Muys, Lydie Bosschaert en Marie-Claire Demeulenaere. Lydie en Marie-Claire namen de speelclub voor hun rekening, Nadine en Martine de kwiks (nu rakwi’s), Monique en Claudine de tippers (nu tito’s) en Mia en Marie-Christine de tiptiens. De achttienjarige Mia werd ook hoofdleidster. De zondagse activiteiten gingen door in de oude schrijnwerkerij van De Buck (de huidige sportzaal) die de gemeente toen had opgekocht. Het eerste kamp ging net zoals dat van de jongens in 1972 door in Velzeke. Monique Muys heeft ons helaas ook al verlaten.

Het bleek dus van in den beginne al erg hard te gaan voor de Landegemse chirowerking, zowel wat de jongens als de meisjes betreft. Over hoe het dan later tot een fusie kwam die de nog steeds actuele naam ‘Ludiek’ voortbracht, lees je in een volgende episode van ‘De Ludieke Kronieken’.

Wordt vervolgd!